Bilişsel Bebek Araştırmaları Merkezi - BeBeM


Utku Kaya

Picture of the person
Utku Kaya
Oda No: 
Z10
Tel No: 
+90 (312) 210-7864
Fax No: 
+90 (312) 210-3745
E-posta: 
utku.kaya@metu.edu.tr
Doktora Öğrencisi
Eğitim: 

Utku Kaya 2006’da Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Lisans, ODTÜ Bilişsel Bilimler Bölümü’nden Yüksek Lisans derecelerini almıştır. Halen ODTÜ Bilişsel Bilimler Bölümü’nde doktorasına devam etmekte ve ODTÜ BeBeM’de yürütülen, TÜBİTAK 111K226 nolu projede Doktora Bursiyeri olarak görev yapmaktadır.

Araştırma Konuları: 

Kültürel evrim, taklit, genişletilmiş biliş, alet kullanımının bilişteki rolü