Bilişsel Bebek Araştırmaları Merkezi - BeBeM


Aslı Altan

Picture of the person
Dr. Aslı Altan
Tel No: 
+90 (312) 210-7864
E-posta: 
aslialtantr@gmail.com
Eğitim: 

Dr. Aslı Altan şu anda doktora sonrası araştırmacı bursiyer olarak BabyLab projesinde görev almaktadır. Kendisi 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olmuştur. 2002 yılında aynı üniversitede Dilbilim alanında yüksek lisans eğitimini bitirmiştir. Ardından 2004 senesinde Amerika'da Güney Kalifornia'da bulunan USC (University of Southern California)'da Psikodilbilim alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Daha sonrasında,2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Dilbilim bölümünden 'Yapay Bir dil Ediniminde Ünlü Uyumunun rolü' konulu doktora teziyle doktorasını almıştır. Çocukların Türkçeyi anadil olarak edinimi (sözcük diziminin edinimi, ünlü uyumunun edinimi, tümleç yantümcelerinin edinimi), Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretimi konusunda birçok çalışması bulunmaktadır.

Yayınlar: 

Altan, Aslı. 2011. The Influence of Vowel Harmony on Turkish Speakers Learning an Artificial Language. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları. Sayı 14, Bahar 2011. Syf  27-44. ISBN 1305- 5992.

Altan, Aslı.  2008. The Influence of Vowel Harmony in an Artificial Language System For Turkish Native Speakers. VDM Verlag Dr. Müller.

Altan, Aslı.  2008. What experimental data tells us about acquisition of complementation in Turkish. Turkic Languages, 12. Lar Johanson (ed.) pg. 122- 148. Harrowitz Verlag, Weisbaden.

Altan, Aslı.  2008. Acquisition of word order in Turkish, XX. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, pg. 51-61, TC Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2006. Istanbul.

Altan, Aslı.  2005. Analysis of the Acquisition of Complementation in Turkish Naturalistic Data (Türkçede Tümleç Yantümcelerinin edinimi). Proceedings of XIXth National Conference on Turkish Linguistics. Mustafa Sarı & Halef Nas (eds.) 9-30. Harran University, Şanlıurfa.

Altan, Aslı.  2006. Acquisition of word order in Turkish. Proceedings of XXth National Conference on Turkish Linguistics. Maltepe University, İstanbul. 51-61.

Altan, Aslı.  2006. Acquisition of vowel harmony in Turkish poster presented at Old World Conference in Phonology 4, Rhodes, Greece.

Altan, Aslı. (in press)  Acquisition of a Null Subject Language. To appear in the Proceedings of the 13th International Conference on Turkish Linguistics. Uppsala University, August 2006.

Altan, Aslı. 2009. Çocuklar İki Farklı Anlamı olan bir Takıyı Öğrenebilir mi? Türkçede -DIr Takısının Edinimi. Edebiyat Fakultesi Dergisi. Vol. 26, number 2.  33-49.

Aslan, Erhan & Altan, Aslı. 2006. The role of–(s)I ‘n Turkish Indefinite Nominal Compounds. TOMER Dil Dergis içinde. Sayı 131. Syf. 57-74.

Altan, Aslı. 2009, May. Acquisition of Vowel Harmony in Turkish. in 35. yıl Yazıları. N. Büyükkantarcıoğlu, E. Yarar (eds.) Multilingual Yabancı Dil Yayınları. ISBN 9756008478