Bilişsel Bebek Araştırmaları Merkezi - BeBeM


BeBeM ekibi Hollanda'da!

Ekibimizden Yard. Doç. Dr. Annette Hohenberger, Dr. Aslı Altan ve Utku Kaya Hollanda'nın Utrecht Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Experimental Methods in Language Acquisition Research (EMLAR) IX  (Dil Gelişimi Araştırmalarında Deneysel Metotlar) çalıştayında merkezimizde yürüttüğümüz araştırmalarımız üzerine bir poster sunumu yaptılar.

Poster Sunum Dosyası (.pdf)